Länkar

Vi presenterar här några länkar, där urvalet gjorts med tanken att de ska handla om något som kan tillföra kunskap och referensmaterial till kajakinstruktörer och andra verksamma inom grupp-paddling och utbildning.

line

Kanot & sjöfart

NIL Finland – vår systerorganisation
Svenska Kanotförbundet
Brittiska Kanotförbundet – vars instruktörsutbildning har varit en viktig kunskapskälla för NIL
SSRS – Sjöräddningssällskapet

line

Friluftsliv

Naturvårdsverket – med bl a en hel del om allemansrätten
Allemansrätten – Vad som gäller
Informationsbroschyr om allemansrätten och paddling – Material att ladda hem
Leave No Trace – förening för skonsamt friluftsliv
Skärgårdsstiftelsen
Västkuststiftelsen
Utsidan.se – Friluftsforum

line

Konsumentverket KO

Produkttjänstlagen PSL – Mer information om vad PSL innebär och hur du kan arbeta med den.
KOs Systematiskt säkerhetsarbete – Vägledning
KOs Utbildningsmaterial såsom; Inventering och åtgärdsplan, Rutiner och säkerhetsplan samt Genomförande och uppföljning – Arbetsmaterial att ladda hem

line

Väder

SMHI – meteorologi, hydrologi, oceanografi
Foreca – exakta vindprognoser
YR – norska vädret
DMI – danska vädret

line

Privata hemsidor

Kajak.nu – Erik och Pias sida med massor av kajaklänkar
Björn Thomasson Design – bra texter om navigation