Om Nordisk Instruktörslicens

Varför Instruktörslicens?

Havspaddling har under senaste decennierna växt snabbt i Sverige. En stort behov av kvalificerade ledare och instruktörer har därmed uppkommit. Tyvärr råder en osäkerhet över vilka kvalifikationer som är nödvändiga för att leda turer samt instruera i manöver, räddning och vattenvana inom- och utomhus.

På erfarna havspaddlares initiativ har ett system för licensiering byggts upp. Med en instruktörslicens skapas en enhetlig måttstock för att mäta kompetens inom turledning och instruktion för havspaddling och därmed öka kvaliteten och säkerheten vid turpaddling både inom klubbar, vid kanotcentraler och i andra sammanhang. Licensen innebär också en kvalitetsgaranti för den som anlitar kurs- och färdledare.

Nordisk Instruktörslicens för havspaddling (förkortas NIL) är sedan april 2005 huvudman för licenssystemet. Föreningen består av examinatorerna och andra som arbeta med systemet, se sidan med examinatorer.
Anledningen till föreningens bildande är att det praktiska administrerandet av licens-systemet inte fungerat bra när det gått genom Svenska Kanotförbundet. Föreningen har bildats i samförstånd med SKF, och innebär inget avståndstagande från endera parten.

Initiativtagare

Initiativtagare till licensieringen är Håkan Jernehov och Stefan Jönsson.

Håkan Jernehov drev mellan 1993 och 1996 Väst-kustpaddlarna med huvudinriktning på utbildning i manöver och räddningstekniker. Håkan har sedan dess jobbat vidare som instruktör och färdledare på frilansbasis. Han är också delaktig i långfärdspaddlar-utbildningen som drivs i Näsets Paddlarklubb i Göteborg.

Stefan Jönsson har sedan 1993 varit aktiv som långfärdsinstruktör i Brunnsvikens kanotklubb i Stockholm. Mellan 1993 och 1997 var han även huvudansvarig för instruktörsgruppen inom klubben.

line

Andra system

Svenska Kanotförbundet, SKF, examinerar och utbildar inom Paddelspasset, den svenska versionen av Euro Paddle Pass, EPP. I dagsläget (vintern 2013) är bara de tre lägsta nivåerna klara. Mer information på SKFs hemsida kanot.com

Brittiska Kanotförbundet, BCU, har sedan länge ett väl utarbetat system med upp till 5 nivåer och uppdelat på coach och leader. Mer information på BCUs hemsida bcu.org.uk

Friluftsfrämjandet i Sverige har en ledarutbildning för sina kajakturer. Mer information på deras hemsida friluftsframjandet.se

Dessutom finns det ett antal privata aktörer som har egna graderingssystem på kurser och turer.