Examinatorer

logo-examinator1

Examinatorer och funktionärer

Nedanstående personer utgör för närvarande examinatorsgruppen. Examinatorer utses bland licensierade instruktörer. För att bli examinator måste personen ha någon eller några ytterligare kvalitéer eller färdigheter, som kan tillföra examinatorsgruppen något den saknar. Vissa medlemmar i examinatorsgruppen har inte examinationsansvar, utan fyller andra funktioner.

Arbetet i examinatorsgruppen är oavlönat.

För mer information – adress, kontaktuppgifter och bild på respektive person – klicka på namnet.

line

G
Pontus Gustavsson
J
Ulf Johansson
Lars Jäderström
Stefan Jönsson

M
Tommy Mäntynen
R
Andi Röder
Hans Rynnel

Ö
Anders Öström