Information och villkor

Anmälan och betalning

Anmälan sker via vårt anmälningsformulär. Vid anmälan betalar du examinationsavgiften, 2600 kr, direkt till bankgiro 5365-0313.

Viktigt att du noterar rätt avsändarnamn så att vi kan hitta din betalning. Din anmälan räknas inte som giltig förrän den är betald – din turordning räknas alltså från den tidpunkt då du betalat examinationsavgiften.

Avanmälan

Om du avanmäler dig senare än 6 veckor innan examinationen betalas inte din avgift tillbaka.
För att vi ska ha en rimlig chans att ordna examinatorer, grupper att turleda, mm och kunna samordna allt är det mycket viktigt att du avanmäler i tid om du får förhinder.

Ansvar och försäkring

Blir du försenad eller får förhinder är du skyldig att meddela oss.

Om du uppträder olämpligt, t ex underlåter att iaktta allemansrättens regler eller begår lagbrott, förbehåller vi oss rätten att avsluta examineringen. Ingen återbetalning av avgiften utgår.

All paddling sker på egen risk. Att paddla kajak räknas som att framföra vilken annan fritidsbåt som helst. Det är ditt ansvar att paddla enligt gällande sjöregler.

Föreningen Nordisk instruktörslicens för havspaddling ersätter inte förlust eller skador som uppstått under examinationstillfället.