Hur sker examinationen

Så här kan du licensiera dig

Första steget är att gå kursen Grund-Säkerhet. Kursen är inte obligatorisk, du kan självklart ha införskaffat kunskaper på samma nivå på annat sätt. Om du är osäker, diskutera saken med en licensierad instruktör.

line

GUIDE

Detta är första steget och en förutsättning för att gå upp till Instruktörsexamination. Börja med att läsa igenom dokumenten ”Instruktörspolicy” (systemets grundläggande idéer om instruktion och turledning samt praktiska tips) och ”Utvärderingsmall Guide” Dokumentet visar det exakta innehållet i kunskapskontrollen.
Komplettera dina kunskaper, så du känner att du lever upp till kraven.

Anmäl dig till Guideexamination
Om du tycker att du klarar förkunskaperna och delar idéerna i ”Instruktörspolicy” är det dags att anmäla dig. Exakt anmälningsförlopp, se Anmälan.

Kontakt med kursledningen
Efter att du har anmält dig till ett examinationstillfälle och betalat avgiften kommer examinatorerna att skicka skriftliga uppgifter till dig. Du löser uppgifterna skriftligen och skickar till examinatorerna, du tar även med utskrivna exemplar till examinationen.

Innan examinationshelgen
Kandidaten har läst igenom dokumentation på hemsidan och förstått. Kandidaten ser till att hon/han har högst 2 år gammalt 1:a hjälpen -intyg samt Förarbevis och att dessa intyg tas med till examinationen. Kontrollerar även att all instruktörsutrustning finns och kommer med till examinationen.

Introduktion
Minst 2 examinatörer, antalet kandidater per 2 examinatörer är 4-6. Utvärdering av kandidaten sker kontinuerligt under helgen och är i sig en del av examinationen; förmågan att utvärdera, analysera och förbättra sig är viktiga egenskaper för att bli godkänd.

Fredag kväll
Hej och välkommen! Avprickning 1:a hjälpen samt Förarbevis.
Genomgång av planerings- och novellfrågor. I detta moment så går vi igenom kandidaternas inlämnade svar på de i förhand utskickade Planeringsövningarna och Novellfrågorna. Momentet är upplagd som en gruppövning som leds av examinatörerna. Kandidaterna får i tur och ordning redogöra för sin lösning på en av uppgifterna (vilken väljs av examinatörerna). Detta följs upp med frågor från examinatörerna och diskussion av lösningen.

Lördag
En tur genomförs av kandidaterna och examinatörer. Under denna tur får kandidaterna visa sina färdigheter i de olika moment som ingår i Guide (se dokumentet ”Definition Guide”). Turen läggs upp så att kandidatrena i tur och ordning får olika uppgifter att utföra, dessa följs sedan upp med efterföljande frågor från examinatörerna samt kort diskussion. Denna utvärdering kommer antingen direkt på momentet eller i samband med senare rast. Momentet med räddningsövningar läggs ofta separat. Exempel på delar som ingår är:

 • Turledning och grupphantering; vägval, möjligheter och risker, alternativ.
 • Paddel- och räddningsteknik, både förmåga att utföra samt att lära ut.
 • Utrustning och kunskap kring denna.
 • Naturvett och sjömanskap.
 • Individuell utvärdering sker med kandidaterna i samband med lunch- och fikaraster (kort) samt på kvällen (mer utförligt).
  Lördagen avslutas med att kandidaterna delas in i grupper på 2-3 deltagare vilka kommer att leda turen på söndagen tillsammans. Dessa grupper får information om förutsättningarna för söndagens tur samt använder lördagskvällen för planering.

  Söndag
  Kandidaterna leder en grupp av testdeltagare. Turens förutsättningar vad gäller olika ingående moment som instruktion, längd, krav på vägval mm meddelas kandidaterna på lördagskvällen.
  Kort utvärdering sker ism lunchrast i övrigt sker utvärdering på eftermiddagen när gruppen har lämnats av. Stor vikt läggs vid att resultatet av utvärderingarna under lördagen tillämpas under söndagens tur.

  Utvärdering
  Dokumentet ”Utvärderingsmall Guide” används under examinationen som ett stöd för utvärdering. Utvärderingen sker muntligen dels i grupp (3-6 kandidater och 2 examinatorer) och dels individuellt. Utvärderingsmallen fylls i av examinatorerna allt eftersom helgen förlöper. Kandidaten får ett exemplar direkt efter examinationen.

  Licens GUIDE
  Den som genomgått examinationen med godkänt resultat erhåller licens som GUIDE. Licensen utfärdas i form av ett dokument och ett tygmärke, samt notering i ett guideregister.

  line

  INSTRUKTÖR

  Tiden mellan Guide– och Instruktörsexaminationen kan vara allt mellan några veckor till några år, det beror helt på din kunskapsnivå och hur du utvecklar den. Men generellt bör du prova dina kunskaper i verkligheten, som guide i en klubb eller i ett företag, innan du går vidare till att licensiera dig som INSTRUKTÖR.

  Anmälan Instruktörsexamination
  Om du tycker att du har kompletterat dina kunskaper enlig utvärderingen efter Hjälpinstruktörsexaminationen, och löst ut din licens som GUIDE, så kan du anmäla dig till Instruktörsexamination. Exakt anmälningsförlopp, se Anmälan.

  Kontakt med kursledningen
  Även inför denna examination får du skriftligt material utskickat till dig inför helgen, ev. inlämningsuppgifter.
  Du ska nu inte bara klara momenten som ingår i Guideexaminationen (se dokumentförteckningen ovan), du ska även kunna lära ut dem och leda hela gruppen. Du handleds av dina examinatorer, men de håller sig i bakgrunden och ägnar sig mest åt att iaktta ditt och elevernas arbete.

  Examinationsförlopp
  Examinationen hålls på utsatt datum. Det är viktigt att du avsätter tid att närvara hela helgen.
  Kvällen dag 1 (vanligtvis fredag) ägnas åt genomgång inför de kommande dagarna, vid denna planering fyller man även i delar av ”Utvärderingsmall Instruktör”. Under lördagen och söndagen genomförs en ledd tur med kandidaterna som ledare efter de riktlinjer som man gått igenom under fredagskvällen.

  Utvärdering
  Utvärderingar med examinatorerna genomförs kontinuerligt under helgen. Mer genomgripande genomgångar sker på lördagskvällen och på söndag eftermiddag. Direkt efter avslutad examination får kandidaterna reda på om de är godkända, samt (om beskedet är negativt) exakt vilka saker som behöver kompletteras till nästa försök.

  Licens INSTRUKTÖR
  Den som tagit sig igenom examinationen med tillfredsställande resultat erhåller licens som INSTRUKTÖR. Licensen utfärdas i form av ett dokument och ett tygmärke, samt notering i ett instruktörsregister.

  En kommentar till “Hur sker examinationen

  1. Pingback: Instruktorslicens.se Blog Arkiv » Datum för årets examineringar

  Kommentarer är stängt.