Nivåkrav

Nedanstående nivåkrav beskriver de områden som NIL-examinationen lägger mest tonvikt på. Vid examinationen använder examinatorerna detta dokument tillsammans med utvärderingsblanketten för examinationen som verktyg vid bedömning. Som kandidat ska man gå igenom kraven i bägge dokumenten och kontrollera att man behärskar de beskrivna kraven innan man anländer till examinationen.

line

GUIDE

En NIL-examinerad guide skall kunna leda en grupp bestående av upp till 10 deltagare som har samma paddelkompetens som guiden i de förhållanden som anges nedan. Guiden kan korrekt bedöma gruppens och sina egna färdigheter och leda grupper med mindre erfarna deltagare i enklare förhållanden. Guiden kan lära ut behövliga grundfärdigheter (t.ex. motsvarande NILs GrundSäkerhet) under turpaddling.

Förhållanden:

 • Upp till 1 m vindvågor.
 • 10 m/s.
 • Examinationen kan genomföras även i svårare förhållanden.
 • Planering:

 • Kandidaten kan utarbeta en turplan. Den ska innehålla uppgifter och bedömningar som är relevanta ur ett säkerhetsperspektiv (riskanalys) för turen och planerade aktiviteter.
 • Gruppkontroll och -guidning:

 • Kan kommunicera med gruppen och sin kollega i guidnings- och undervisningssituationer.
 • Förstår grunderna för gruppdynamik.
 • Kan anpassa turen och aktiviteter (vägval, fart, raster m.m.) med avseende på omständigheter och grupp.
 • Kan använda resurser inom gruppen.
 • Kan leda gruppen vid en kapsejsning/incident samt vid andra för paddling vanliga problemsituationer.
 • Kan ge instruktioner och förhållningsregler i enlighet med situation (exempelvis farledsövergångar, vind- och vågutsatta platser).
 • Sjömanskap, navigation och meteorologi:

 • Innehar NFB:s Förarbevis samt har denna kunskap aktuell.
 • Förstår sina begränsningar vad gäller navigation samt grupphantering utomskärs samt i dimma och mörker.
 • Under examinationshelgen testas moment ur Förarbevis, speciellt med avseende på tillämpning inom turledning för kajakpaddling.
 • Sjukvård:

 • Minst Röda Korsets (eller motsvarande?) endagsutbildning, men gärna Wilderness First Aid enligt NOLS eller motsvarande. Högst 2 år gammal.
 • Förstår riskerna gällande nedkylning och hypotermi kopplat till vindens kyleffekt samt skillnaden mellan luft och vattens kyleffekt. Känner till de olika stadierna i nedkylning och hypotermi samt kan förebygga och ge initialt omhändertagande för tillstånden.
 • Känner till grundläggande fakta om drunkning såsom: torrdrunkning, sekundär drunkning samt sambandet mellan vattenfyllda lungor och snabb nedkylning.
 • Känner till de för paddling vanliga påfrestningsskadorna samt kan förebygga och ge initial vård för tillstånden.
 • Känner till övriga för paddling vanliga risker och kan förebygga och ge initial vård för de tillstånd som kan uppkomma.
 • Kroppens påverkan av vätske- och energibrist samt dess symptom och förekommande reaktioner på dessa tillstånd.
 • Långfärdsteknik:
  Kandidaten skall ha kunskap om nedanstående samt visa ett eget väl fungerande handhavande av sin utrustning.

 • Packning av kajaken. Utrustningens tillgänglighet. Viktfördelning.
 • Kan rusta sig för paddling under olika årstider samt olika väderleksförhållanden.
 • Paddelklädsel under olika förhållanden samt olika materials för- och nackdelar.
 • Campingutrustning; kläder, tält, liggunderlag, sovsäck, kök och bränsle.
 • Mat och dryck vad gäller energi- och vätskebehov, samt konsekvenser av energi- och vätskebrist.
 • Reparationsutrustning för kajak och övrig utrustning, samt kunskap och färdighet i enklare reparationer.
 • Naturvett:
  Kandidaten skall ha kunskap om allemansrätten och dess tillämpning vid kajakpaddling.

 • Fågel-, säl- och militärskydd.
 • Eld och engångsgrillar – var, när, hur och förbud.
 • Tomtmark och privat brygga.
 • Skillnad mellan privat och kommersiell tur?
 • Lägerplatsen; reden, attackerande fåglar.
 • Skillnaden i allemansrätten i olika nordiska länder.
 • Kajaken skrämmer djur genom att vara tystgående och därmed komma nära.
 • Avföring och annat organiskt material vid lägerplats.
 • Instruktörsutrustning:
  Denna skall tas med vid examination, vara fungerande samt kunna hanteras av kandidaten.

 • Reservpaddel.
 • Lös handpump.
 • Sjökort över aktuellt område.
 • Kompass.
 • Flottör.
 • Paddelhandskar.
 • Reservkapell, ställbart för att passa olika sittbrunnar.
 • Bogserlina uppfyllande följande krav: flyter, tillräckligt stark, snabbloss för bogseraren, fullängd minst 1 ½ kajaklängd.
 • Kort bogsersystem för snabba bogseringssituationer.
 • Nödanorak.
 • Förstärkningskläder.
 • Sjukvårdskit med adekvat innehåll.
 • Reparationskit med adekvat innehåll.
 • Varm och kall dryck samt nödproviant.
 • Tält.
 • Våtdräkt/Torrdräkt.
 • Mobiltelefon eller VHF.
 • Hantering av kajaken vid ~ 1 m vågor vid ~ 10 m/s:
  Paddling:
  Kandidaten paddlar avslappnat, effektivt och stabilt samt med uppmärksamhet på omgivningen.

 • Kan paddla framåt, bakåt, förflytta sig sidledes, ändra kurs samt vända på plats effektivt och säkert. Detta i alla vågriktningar (mot-, sid- och medsjö).
 • Stöttning i brytande sidsjö.
 • Surf i brytande medsjö.
 • Surfstart och –landning.
 • Kamraträddning:
  Klarar av en snabb och effektiv räddning i rådande förhållanden. Kandidaten förmår att koordinera och vara aktiv i situationen. Detta genom att:

 • Behärskar snabbt och effektivt inträde i en räddningssituation med avseende på bl.a. frampaddling och positionering.
 • Balans med hjälp av och hantering av den tomma kajaken.
 • Kan tömma skottförsedd kajak genom att höja fören. Detta på ett effektivt sätt och med minimal skaderisk på sin egen kropp.
 • Ha kunskap om tömning av skottlös kajak.
 • Kontrollerad upplockning av nödställd.
 • Efterarbete som länspumpning.
 • Gå isär kontrollerat.
 • Kandidaten kan evakuera sin kajak effektivt och lugnt samt bete sig behärskat i vattnet.
 • Kontakt med kajak, paddel och övrig utrustning bibehålls under kapsejsning och räddning.
 • Kandidaten tar sig tillbaka i sin kajak smidigt med annans hjälp.
 • Övriga räddningsmetoder:

 • Eskimåsväng åt båda hållen.
 • Kamraträddning av ”medvetslös” med hjälp av assisterande räddare.
 • Alla i vattnet.
 • Flottöruppgång.
 • Re-entry med eskimåsväng.
 • Eskimåräddning/Stävräddning.
 • Uppvändning av ”medvetslös” som sitter kvar i sittbrunnen.
 • Bogsering:

 • Kandidaten har en väl fungerande bogserutrustning samt kan använda den smidigt.
 • Positionering före och frampaddling till bogsersituation sker snabbt, effektivt och säkert. Detsamma gäller applicering av bogsersystemet.
 • Kandidaten klarar av effektivt bogsera både en ensam kajak samt två kajaker i flotte.
 • Snabb(nöd-)lossning av systemet fungerar även under belastning.
 • Bortkoppling samt packning av bogseringssystem sker smidigt på vattnet.
 • Hantering av kajaken i enklare förhållanden:
  Kandidaten ska vara väl bekant med alla nedanstående paddeldrag. Bedömningen sker med fokus på skadeprevention, effektivitet och funktionalitet. Kandidaten uppvisar en teknik som bibehåller en för axellederna säker positionering av armarna och använder också i övrigt en säker och ergonomisk teknik. Paddeldragen skall utföras kontrollerat och effektivt. Kandidaten använder bålvridning, kantställning samt lutning framåt/bakåt för att få ut maximal effekt av de olika paddeldragen. Kandidaten väljer paddeldragen i förhållande till vågor och vind samt kopplar dragen till varandra på ett smidigt och ändamålsenligt sätt.

 • Framåtpaddling.
 • Bakåtpaddling och stopp.
 • Svep/Ytterdrag.
 • Akterroder: ska genomföras både mot och från kajaken, dvs. kajaken ska kunna svängas åt båda hållen med paddeln på samma sida.
 • Kontring.
 • Sidoförflyttning under fart.
 • Sidoförflyttning på plats.
 • Lågt stöd: stillaliggande och under fart samt sväng med lågt stöd.
 • Högt stöd: stillaliggande och under fart samt sväng med högt stöd.
 • En kommentar till “Nivåkrav

  1. Pingback: Guide | Instruktorslicens.se

  Kommentarer är stängt.