Material och dokument

Dokument och utvärderingsmallar att ladda ner

För att öppna pdf-dokument behöver du programmet Acrobat Reader (gratis, kan hämtas här).
Hämta dokumenten genom att högerklicka på respektive länk och välj ”Spara mål som…” (Mac: Håll ner musknappen och välj ”Spara som…”)

line

Utvärderingsmallar

Utvärderingsmall grundsäkerhet 2005 56 K pdf

Utvärderingsmall hjälpinstruktör 172 K word
Nya utvärderingsmallar för Guide kommer inom kort.

Utvärderingsmall instruktör 72 K word

Inför examineringen

Instruktörspolicy 496 K pdf

line

Övrigt material

Länk till Naturvårdsverkets hemsida om Allemansrätten.
Informationsbroschyr om allemansrätten och paddling – Material att ladda hem

KOs Utbildningsmaterial såsom; Inventering och åtgärdsplan, Rutiner och säkerhetsplan samt Genomförande och uppföljning.

Hypotermi 1,9 MB pdf

Leave no trace 68 K pdf

Länk till Sjöfartsverket.