Nordisk Instruktörslicens för havspaddling, NIL

Vi verkar för bra utbildning och ökad säkerhet vid havspaddling i grupp, oavsett om det är en kommersiell tur eller ett föreningsarrangemang. Vår målsättning är att bidra till att skapa en stam av goda instruktörer och färdledare, vars kunskaper ska vara prövade och verifierade. Licensen innebär en kvalitetsgaranti för den som anlitar kurs- och färdledare.

Vi verkar ideellt, och tar ut avgifter enbart för kostnadstäckning. Vi är oberoende av – men samarbetande med – företag och föreningar inom kajak- och kanotsporten.