Nordisk Instruktörslicens för havspaddling, NIL

Vi verkar för bra utbildning och ökad säkerhet vid havspaddling i grupp, oavsett om det är en kommersiell tur eller ett föreningsarrangemang. Vår målsättning är att bidra till att skapa en stam av goda instruktörer och färdledare, vars kunskaper ska vara prövade och verifierade. Licensen innebär en kvalitetsgaranti för den som anlitar kurs- och färdledare.

Vi verkar ideellt, och tar ut avgifter enbart för kostnadstäckning. Vi är oberoende av – men samarbetande med – företag och föreningar inom kajak- och kanotsporten.

Examinationer 2015

Vid höstens möte beslöts kommande datum och platser för nästa år examinationer:

Guide:

8-10 maj – Stockholms södra skärgård
9-11 oktober – Göteborgs norra skärgård

Instruktör:

11-13 september – Stockholm Värmdö alternativt Västkusten

Guide

logo-guide1

För att bättre tillgodose dagens efterfrågan på ökade färdigheter och kunskaper inom havspaddling uppgraderar NIL nivån Hjälpinstruktör till Guide.

De tekniska färdigheterna för Guide ligger i huvudsak kvar på hjälpinstruktörsnivå och förändringen består främst i att de turledande och pedagogiska momenten lyfts fram ytterligare. En examinerad Guide ska självständigt kunna leda och instruera mindre grupper under enklare förhållanden.

Några viktiga nyheter gällande förkunskaper och examinationen:

  • Utöver 1:a hjälpen intyg (HLR) kräver vi även Förarintyg.
  • Examineringen kommer innehålla ledning och instruktion av grupp.
  • Mer information om vad begreppet Guide innebär finns under Nivåkrav:
    Kort genomgång hur examinationen går till:

    Nya utvärderingsmallar för Guide kommer inom kort.